Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bouwkundige details

Staalframebouwdetails, utiliteitsbouwdetails en woningbouwdetails.

 

 

« terug naar tools

Vraag login-code aan | Log in

S.01.01 Vliesgevel met kanaalplaat vloer


Bouwbesluit 2011

101

202

202.2

202.3

204

204.2

207

302

303

303.2

303.3

305

306

306.2

402

402.2

405

405.2

alle

Terug naar het overzicht.

Toelichting

Vanaf nummer 211 van het vaktijdschrift Bouwen met Staal wordt telkens één detail of detailserie onder de loep genomen. In nummer 212 gaat 'Voor de vloer' dieper in op deze serie S.01.01. Het artikel is hier te downloaden in pdf-formaat (1 MB).

Disclaimer

De SBR-Referentiedetails zijn tot op bestekniveau uitgewerkt. De details zijn niet afkomstig van een gerealiseerd gebouw. De getoonde gebouwen dienen uitsluitend ter illustratie van het gevelsysteem.
Bouwen met Staal en SBR zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van dan wel fouten in, door of namens Bouwen met Staal via deze site ter beschikking gestelde informatie, documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Bouwen met Staal ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld.

Laatst gewijzigd

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd: 8 juni 2012.